Hedalen stavkirke
Foto av RPBMedia
I Valdres finner du opplevelser, aktiviteter og arrangement for en hver smak - hele året!
Se flere aktiviteter
Aktivitet

Hedalen stavkirke

Hedalen stavkirke er den eldste stavkirken i Valdres. Den ble oppført ca. 1163 som en enskipet stavkirke. Det er antatt at Hedalen stavkirke i Valdres først ble brukt som en kirke hvor det ble gitt gaver som takk for hjelp, eller som en bønn om hjelp.

Mye middelalderinventar er fortsatt intakt

Du finner blant annet et relikvieskrin fra 1250, laget i tre og forgylt kobber (skrinet er brukt som inspirasjon i kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune). Enda mer unikt er en Madonnaskulptur også den fra 1250. Madonnaskulpturen er regnet for et av de fineste kunstverk fra norsk mellomalder. Mye av inventaret er forankret i katolsk tro.

Ombygget i 1699

Kirken ble ombygget til korskirke i 1699 og byggeteknikken var laftet tømmer.

Hoveddøren mot vest er fra sent 1100-tall, men smijernene på døren er fra mellomalderen. I svalgangen finner du mange runeinskripsjoner. Altertavlen er i gotisk stil og det er også et alterskap fra slutten av 1200-tallet.

Sagnet om Hedalen stavkirke – Svartedauden

Svartedauden som herjet i årene 1349-1350 tok livet av mesteparten av Hedalens innbyggere og Hedalen ble liggende øde i lange tider. En dag fikk to jegere øye på en fugl i toppen av et tre og en av dem skjøt en pil etter fuglen. Pilen bommet men rett etter hørte jegerne et metallisk klang. Full av undring gikk jegerne i retning av der lyden hadde kommet fra og fant så en gammel kirke mellom trærne, Hedalen stavkirke. I frykt for at dette var trolldom kastet den ene jegeren sitt ildjern over kirketaket. Der jernet landet ligger det i dag en gård ved navn Ildjarnstad.

Jegerne fant døren til kirken og gikk inn. Ved alteret lå en bjørn og sov og jegerne skjøt den og flådde skinnet av den.
I sakristiet henger det som angivelig er dette bjørneskinnet.

Restaurert i 1902

Etter mange års manglende vedlikehold, bevilget Stortinget i begynnelsen av 1900-tallet nødvendige midler til restaurering av Hedalen stavkirke i Valdres. Den påfølgende restaureringen ble sterkt kritisert og allerede i 1908 ble det gjort omfattende arbeider for å tilbakeføre kirken til sin middelalderkarakter.

crosschevron-down-circlechevron-left-circle