iValdres, logo
Favicon, iValdres

Åpen stilling

Annonse
Selskapet har ikke en utlyst ledig stilling for øyeblikket, men ønsker likevel kontakt med deg som kjenner deg igjen i denne beskrivelsen.

Erfaring eller utdanning innen automasjonsfaget

10 års praktisk erfaring og/eller solid kunnskap, samt én eller flere spesialiseringer innen automasjonsfaget

For at du skal være aktuell for oss, må du enten ha meget lang arbeidserfaring, eller være utdannet med solid kunnskap om faget, og gjerne spesialkunnskap om enkelte felt.

1) Du har lang, allsidig praktisk erfaring innenfor automasjonsfaget.

Her er det viktig at du har solid teoretisk kunnskap, da vi gjør oss nytte av avansert matematikk. Likevel kan mye erfaring fra problemløsning over flere år kompensere for noe lavere forståelse av teori.

2) Du har veldig god kunnskap eller utdannelse innen automasjonsfaget, samt spesialisering innen ett eller flere av følgende felt:

  • Toppsystem/SD-anlegg
  • Radio
  • GSM
  • PLS-systemer (styring og regulering)

Erfaring er et pluss, men her er det viktigst at du innehar solid teoretisk forståelse for faget, da dette er noe vi kan bygge videre på.

Prosess Automasjon AS

Prosess Automasjon AS

Prosess Automasjon AS fikser det meste innen automatikk, om det er reparasjon eller erstatning av eldre/ødelagt styring, eller nye anlegg. Her kan nevnes at vi blant annet jobber med automatisering av bygg, SMS-varsling og overvåkning, renovasjon av tekniske installasjon, vann og avløp.
Mer om selskapet
Eivind Follinglo
Daglig leder

Flere åpne stillinger i Valdres

Se alle åpne stillinger
camerastoremagnifiermenuhighlight linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram