Hilde Tveiten Døvre

Hilde Tveiten Døvre

Som daglig leder i Valdres Næringshage, jobber Hilde Tveiten Døvre hver dag for å utvikle bedrifter og trekke næringslivet i Valdres til nye høyder.


Skrevet av: Simen Valdemar Thorsrud

Det er slettes ingen overdrivelse å si at Hilde Tveiten Døvre er ei samfunnsengasjert kvinne. Hun leder Valdres Næringshage, et organ som jobber for å utvikle lokalt næringsliv og i tillegg sitter hun i Nord-Aurdals kommunestyre og toppet Venstre sin liste som ordførerkandidat, ved siste kommunevalg.

Flyttet ut, som mange andre

Som veldig mange andre, flyttet Hilde ut fra Valdres etter videregående skole. Hun flyttet til Lillehammer, hvor hun begynte på Tegning, Form og Farge. Med et lite smil kan Hilde selv fortelle at dette også var slutten på hennes kunstneriske karriere.

På Lillehammer fikk hun jobb i en av Popin-klesforretningene til Lilian og Gunnar Dieserud. Der fikk hun tidlig ansvar og ble raskt butikksjef. Denne perioden husker Hilde som svært interessant og lærerik.

– Det at jeg fikk så mye ansvar, så tidlig, har betydd mye for meg opp igjennom. Jeg lærte veldig mye om salg, butikkdrift og arbeidslivet generelt som har vært kjempenyttig å ha med seg videre i ulike sammenhenger.

Etter noen år i klesbransjen startet hun med studier og endte opp med en 4-årig universitetsgrad (Cand. mag.) i norsk, engelsk og historie. I tillegg har hun senere tatt kurs og studier knyttet til dagens stilling, senest nå i vår tok hun ledelse og innovasjon på BI.

Pakket lærersekken og flyttet hjem igjen

Etter flere år borte fra Valdres, ble det likevel veldig naturlig å flytte bostedsadressen tilbake til dette fantastiske dalføret.

Før hun flyttet brukte Hilde utdanningen sin som lærer på Romerike. Første jobben i Valdres ble dermed et halvår som lærer på Reinli skole.

Etter det jobbet hun noen år med yrkesrettet attføring i NAV og i som attføringsansvarlig i Valdres Møbler på Fagernes.

Begynte i Valdres Næringshage i 2003

Valdres Næringshage ble etablert i 2002 og året etter åpnet det seg en 3-årig prosjektstilling i selskapet som Hilde fikk. Prosjektstillingen ble etter hvert til en fast ansettelse, og i 2015 tok hun over som daglig leder av selskapet (først konstituert).

Annonse: Tala AS hjelper deg med nye nettsider som faktisk gjør deg synlig

Valdres Næringshage. Hva, hvem og hvorfor?

Undertegnedes erfaring er at mange i Valdres syns det er vanskelig å skille Valdres NæringshageValdres Natur- og Kulturpark, og Visit Valdres (tidligere Valdres destinasjon og Valdres Næringsforum).

Dette er en utfordring Hilde selv ser, og som hun på mange måter kan forstå.

– Valdres Næringshage jobber utelukkende med bedriftsutvikling i Valdres, både i eksisterende bedrifter og blant etablerere. Men, det er viktig å trekke fram at vi på enkelte områder samarbeider tett, spesielt med Valdres Natur- og Kulturpark, men også med Visit Valdres.

Valdres Næringshage er en SIVA-bedrift, hvor lokalt næringsliv eier mer en 51% av aksjene. Formålet er å hjelpe både nystartede bedrifter i en etableringsfase, men ikke minst eksisterende små- og mellomstorebedrifter som har potensial og lyst til å vokse .

Valdres Næringshage oppfordrer bedriftsledere til å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Hvis man finner et samarbeid og potensiale for vekst, vil man etter hvert kunne få bistand til en nokså beskjeden kostnad da Valdres Næringshage er med i næringshageprogrammet til Siva og i så måte er subsidiert for å gjøre dette arbeidet.

Ved hjelp av bred kompetanse og et stort nettverk, skal Valdres Næringshage kunne hjelpe deg innen de fleste områder. Eksempler: finansiering-, markedsføring- og produktstrategier, ulike former kurs og kompetanseheving, nettverksbygging og en naturlig inngang i andre miljøer m.m.

For de som kjenner til bygningsmassen og kontorfellesskapet, Valdres Næringshage, på Fagernes, så eies og driftes denne av Berge Invest. Valdres Næringshage har ikke lengre noen direkte rolle med utleie av disse lokalene. Både selskapet og flere av selskapets målbedrifter har kontorer i dette felleskapet på Fagernes.

Valdres Næringshage på Fagernes drives av Berge Invest

Foto: Kontorfelleskapet Valdres Næringshage ligger utenfor driften av selskapet Valdres Næringshage.

Mer ute blant bedrifter

Når veldig mange har vanskelig for å skille Valdres Næringshage fra andre organer i Valdres, så er det naturlig å stille spørsmål ved markedsføring og profilering av Valdres Næringshage?

– Ja, vi må bli mye flinkere på å fortelle hva vi driver med i klartekst. Med klare, konkrete budskap. Vi har også en helt bestemt målsetning om å bli enda flinkere til å være ute og kommunisere med næringslivet i Valdres, forteller Hilde.

Annonse: Les mer om hvorfor nærmere 200 bedrifter har egen firmaprofil på iValdres.no

Overgangen til å være leder

Som tidligere forklart så har Hilde jobbet mange år i Valdres Næringshage, men at hun først i 2015 tok over som daglig leder etter Arne Erik Fønhus. Mange har også fått med seg den omstillingsprosessen selskapet nylig har vært igjennom, der det blant annet var nødvendig å øke egenkapitalen.

– Vi har vel hele tiden hatt en veldig flat struktur i Valdres Næringshage, hvor hver enkelt ansatt har tatt eget ansvar. Jeg har jo i dag det overordnede ansvaret, og men overgangen kan vel sies å ha gått greit til tross for mange utfordringer.

Hun forteller videre at prosessen med å skaffe ny egenkapital i selskapet selvsagt har vært krevende og forklarer problemet som oppstod med:

Endrede rammevilkår for næringshagedrift og endrede finansieringsmuligheter ga oss utfordringer, og selskapet hadde ikke gjort tilstrekkelige grep for å møte framtida. Nå har vi fått gjort de tiltakene som skulle til, vi har fått fornyet tillit hos Siva og vi har fått på plass egenkapital gjennom en emisjon i starten av 2016, så nå har vi full fokus på arbeidet vi skal gjøre, nemlig bedriftsutvikling.

Forskning og utvikling

Som en fagperson på bedriftsutvikling, var jeg veldig nysgjerrig på hva Hilde mente næringslivet i Valdres overordnet burde ha mer fokus på fremover.

Hun svarer ganske raskt FoU (forskning og utvikling), og da med trykk på utvikling. I tillegg ser hun det som viktig å arbeide mer målrettet med å utvide markedet for respektive bedrifter, for eksempel å gå fra regionalt til nasjonalt marked. Når det gjelder FoU, så kan Skattefunn være en aktuell finansieringsordning for denne type arbeid. Statistikk viser at bedrifter i Valdres er veldig lite flinke til å gjøre seg nytte av en slik ordning.

– Det er selvfølgelig visse krav som skal tilfredsstilles for å få godkjent et Skattefunn-prosjekt, men jeg tror det er overraskende mange bedrifter i Valdres som allerede jobber godt med forsknings- og utviklingsarbeid – uten at de kjenner til denne muligheten, forteller Hilde.

Avslutningsvis så poengterer Hilde at det ikke koster noe å ta kontakt med Valdres Næringshage og at hun håper enda flere sjekker mulighetene for å få hjelp av deres kompetanse.

Hun nevner også at de kontinuerlig har ulike former for kurs, i samarbeid med ulike aktører, som alle er velkomne til å delta på.

Det kan kanskje være smart å følge Valdres Næringshage på Facebook, for å få en påminnelse ved kommende kursmuligheter?

Annonser:

Tala

Siste intervju i artikkelserien:

  • Hilde Tveiten Døvre

Hilde Tveiten Døvre

Som daglig leder i Valdres Næringshage, jobber Hilde Tveiten Døvre hver dag for å utvikle bedrifter og trekke næringslivet i Valdres til nye høyder.

  • Ole Arne Kvaalshaugen

Ole Arne Kvålshaugen

Ole Arne Kvålshaugen hadde planer om økonomiutdannelse og revisor som yrkesvalg. Nå har han ledet familiebedriften, Solheim Trevare, i 30 år.

  • Terje Ranheim, daglig ledere i Byggmester Ranheim

Terje Ranheim

Terje Ranheim pendler 15 mil i bil hver dag. Det for at den over 40 år gamle familiebedriften skal holde stø kurs og like høy kvalitet også i fremtiden!

  • Kåre Solberg feat img

Kåre Solberg

Etter 35 år som eier og leder i El-Fag AS har Kåre Solberg sendt stafettpinnen videre, men planene om en pensjonisttilværelse har han utsatt.