Terje Ranheim

Terje Ranheim

Terje Ranheim pendler 15 mil i bil hver dag, for at den over 40 år gamle familiebedriften skal holde stø kurs og like høy kvalitet også i fremtiden! 


Skrevet av: Simen Valdemar Thorsrud

Man trenger ikke nødvendigvis kjenne veldig mange innen bygg- og anleggsbransjen i Valdres, før man kjenner noen som pendler til arbeid utenfor regionen.

Terje Ranheim er også en av de som dagpendler, men motsatt vei enn de fleste. Hver dag pendler han 15 mil tur/retur Søndre Land og Leira, for å lede 19 ansatte i Byggmester Ranheim AS.

Han innrømmer at arbeidsveien kan være lang nok til tider, men det å utvikle og sikre familiebedriften med alle arbeidsplassene for fremtiden, gjør at alle timene i bil er helt greie.

Se også: Byggmester Ranheim AS sin firmaprofil på iValdres.no. 

Fire tiår med familiebedrift, men enda lengre røtter

For Byggmester Ranheim var det faren til Terje, Tor-Erik Ranheim, som startet i 1972. I en periode hvor hytteutbyggingen i Valdres virkelig tok fart, kan Tor-Erik fortelle at han i begynnelsen nesten kun bygget og renoverte boliger. I dag er hyttemarkedet tatt over som den største målgruppen til bedriften.

Fire tiår med tømrerarbeid og et hovedfokus på kvalitet, har gjort Byggmester Ranheim til det merkenavnet det er i dag.

Til tross for at 40 år i bransjen kan imponere de fleste, så har familien enda lengre røtter i tømrerbransjen. Blant annet drev oldefaren til Terje, Toralv Ranheim, som byggmester i Oslo på 30-tallet og hadde over 60 ansatte i arbeid!

Gammel hytte bygget av Toralv Ranheim

Hytte, bygget av Toralv Ranheim, utstilt i kontorene til Byggmester Ranheim AS

Annonse: Tala AS hjelper deg med nye nettsider som faktisk gjør deg synlig

Ikke bare tømrerarbeid

Mange forbinder nok Byggmester Ranheim med tømrerarbeid. Både som en totalentreprenør innen nybygg og en bedrift med spisskompetanse på renovering av eldre bygg.

En av bedriftens utfordringer, er i følge Terje, at folk skal huske Byggmester Ranheim også på de andre arbeidsområdene.

– For i tillegg til tømrerarbeid, så har vi både et snekkerverksted og et blikkenslagerverksted her på Leira. Utfordringen vår er å få profilert dette skikkelig, slik at alle vurderer oss, også på de andre områdene. Være seg at folk skal ha nye møbler og innredninger, eller trenger hjelp av en blikkenslager.

Knivholder fra Byggmester Ranheim

Knivholder kombinert med skjærefjøl, laget på snekkerverkstedet

Annonse: Les mer om hvorfor nærmere 200 bedrifter har egen firmaprofil på iValdres.no

TV-programmer gjør ikke jobben enklere

Terje kan fortelle at pris er det viktigst for de aller fleste kundene han får besøk av, men at Byggmester Ranheims fokus skal være kvalitet.

– Vårt hovedfokus skal alltid være å levere kvalitet. Det handler om å gjøre en skikkelig jobb som kunden blir fornøyd med, til avtalt pris. Og skulle vi få reklamasjoner, så skal vi være pålitelige og ikke være den som stikker med halen mellom beina. Når det er sagt, så må vi selvfølgelig også være konkurransedyktige på pris.

Han forteller videre at tv-programmer, som Sinnasnekkeren og ulike oppussingsprogrammer, ikke har gjort det noe enklere å levere fornuftige tilbud til kunder.

– Det virker som at disse programmene forenkler den faktisk jobben med oppussing, og mange forventer at jobben vi skal utføre er lettere og raskere enn den faktisk er.

Se også: iValdres.no sine oversikt over tømrere, blikkenslagere og snekkerverksted i Valdres. 

Etterlyser mer samarbeid for å holde handelen i Valdres

Helt siden Terje begynte som lærling, har han hele veien vært opptatt av å lete etter områder som kunne forbedres i farens bedrift. I dag er det han som er daglig leder i bedriften og har dermed i enda større grad mulighet til å gjøre de endringene han har tro på. Letingen og ønsket om å forbedre seg til enhver tid virker så absolutt ikke å ha forsvunnet!

Fakta: I lederteamet til Byggmester Ranheim får Terje god hjelp av fagskoleingeniør Ole Martin Ringen som tegner, prosjekter og kalkulerer bygg i nyere tid. Samt tidligere daglig leder, Håvar G Aabol, som har spesialisert seg på eldre og verneverdige bygg, og har utdanning i teknisk bygningsvern. Han er også fagskoleingeniør og har skadetakseringsutdanning. 

Et av områdene som gjør Terje virkelig engasjert, er samarbeid. Han etterlyser større fokus på samarbeid innad i bransjen, men også på kryss av bransjer. Årsaken er et ønske om å holde omsetningen i Valdres, for å sikre arbeidsplasser for innbyggere i Valdres og for norske håndverkere.

Han forteller at Byggmester Ranheim er avhengig av å knytte til seg samarbeidspartnere på flere områder, hvor f.eks. andre har bedre kompetanse enn dem. Blant annet kan han fortelle om et godt samarbeid med Håkon Hjelleset og Valdres Laft, som har spesielt god kompetanse på renovering av verneverdige bygg.

Verdien av å være en opplæringsbedrift

Det at Byggmester Ranheim er en godkjent opplæringsbedrift, er et annet område Terje mener ikke skal undervurderes.

– For bedriften betyr det at vi får inn yngre arbeidskraft som ofte har enda større ambisjoner og planer om fremtiden. De fleste er veldig lærevillig og betyr mye for firmaet. I tillegg er det så klart veldig viktig for samfunnet, at nyutdannede kommer seg ut i arbeid.

Hus og hyttekataloger fra Byggmester Ranheim

Mange fristende kataloger på kontoret til Byggmester Ranheim

 

Fremtiden

Avslutningsvis ville jeg høre litt om hva Terje trodde om fremtiden, da det skal mye arbeid til for å holde 19 personer i arbeid.

– Siden jeg tok over som daglig leder i 2012, har markedet vært veldig varierende. Vi merket faktisk ikke så mye av selve finanskrisen i 2008, men fikk tyngre ettervirkninger i 2014/2015. Nå ser derimot markedet veldig bra ut på tømrersiden, men nye svingninger vil komme og da må vi være forberedt. Et av tiltakene vi har gjort er å inngå et samarbeid med Hus 1 Norge, for å kunne konkurrere med de store nasjonale leverandørene av hus, lokalt her i Valdres.

– Vi ser jo også at måtene å profilere seg har endret seg veldig de senere årene. Det som fungerte for bare noen år siden, gjør sannsynligvis ikke det i dag. Dette er et utfordrende, men også veldig viktig tema.

Videre forteller han at Byggmester Ranheim ikke har noe ønske om å vokse seg enda større, men at fokuset fremover vil være å sikre dagens posisjon og alle arbeidsplasser.

Til tross for at Terje syns den lange pendlingen er grei i dag, så forteller han om et ønske om å pendle mindre på sikt. Han ønsker å finne en person som kan ta over deler av hans rolle som leder av bedriften og presiserer at denne personen gjerne er en av de som er ansatt der i dag.

Vi takker for en hyggelig og interessant samtale.

Annonser:

Tala

Siste intervju i artikkelserien:

  • Hilde Tveiten Døvre

Hilde Tveiten Døvre

Som daglig leder i Valdres Næringshage, jobber Hilde Tveiten Døvre hver dag for å utvikle bedrifter og trekke næringslivet i Valdres til nye høyder.

  • Ole Arne Kvaalshaugen

Ole Arne Kvålshaugen

Ole Arne Kvålshaugen hadde planer om økonomiutdannelse og revisor som yrkesvalg. Nå har han ledet familiebedriften, Solheim Trevare, i 30 år.

  • Terje Ranheim, daglig ledere i Byggmester Ranheim

Terje Ranheim

Terje Ranheim pendler 15 mil i bil hver dag. Det for at den over 40 år gamle familiebedriften skal holde stø kurs og like høy kvalitet også i fremtiden!

  • Kåre Solberg feat img

Kåre Solberg

Etter 35 år som eier og leder i El-Fag AS har Kåre Solberg sendt stafettpinnen videre, men planene om en pensjonisttilværelse har han utsatt.