Firmapresentasjon på iValdres.no, men hvorfor?

I januar 2018 har rundt 250 lokale bedrifter sin egen firmapresentasjon på iValdres.no, men hvorfor har de det?

Det er liten tvil om at de fleste av oss benytter Internett, og spesielt Google, til å finne informasjon om det aller meste. Dette gjelder også hvis man ønsker å finne muligheter, bedrifter og tilbud i Valdres.

Vi ser at de fleste bedriftsnettsidene i Valdres ikke er bygget for synlighet ved søk på Internett, noe som har gjort det utfordrende å finne gode lokale tilbud bl.a. for hytteeiere og turister i regionen.

Formålet med iValdres.no er derfor å gjøre det enklere å finne bedrifter og muligheter, ved å bygge opp ett nettverk av firmapresentasjoner for alle lokale tilbydere. Disse presentasjonene er svært godt tilgjengelig / synlig ved søk på Internett (Google, Bing m.fl.)

Et eksempel: Når noen «Googler» for å finne en tømrer/snekker i Valdres er det svært få bedriftsnettsider som blir synlig. iValdres.no sin oversikt over tømrere er toppresultat, og er den siden hvor de fleste klikker seg inn. Her får personen som søker oversikt over de fleste alternativene sine. 

Vær tilgjengelig på Internett og Google

200.000 forsøker å finne lokale bedrifter på iValdres.no

Etter at iValdres.no ble lansert tidlig i 2015 kan vi nå konkludere med at tjenesten har vært en stor suksess.

Årlig blir det gjort rundt 200.000 lokale søk på Internett, hvor personen klikker seg inn på iValdres.no for å finne en aktuell bedrift, tilbyder eller samarbeidspartner. Konkrete søk som f.eks. «rørlegger Valdres», «regnskapsfører Valdres» og «bilverksted Fagernes», gjør at veien er kort for at denne personen tar kontakt med en av bedriftene.

Tilbakemeldingene fra bedriftene er derfor svært positive, og så å si alle ønsker selv å være med år etter år.

Gjør din bedrift betydelig mer synlig, for en kostnad mindre enn mobilabonnementet ditt!

Tlf. 958 26 757 || post@tala.no

Samfunns- og næringsnyttig

Vi mener å ha oppnådd vårt mål med å gjøre iValdres.no til både en samfunnsnyttig og næringsnyttig tjeneste.

Samfunnsnyttig ved å gjøre det enklere å finne, og dermed velge, lokale tilbud i Valdres.

Næringsnyttig ved å tilby synlighet til en svært lav kostnad, noe som gjør kanalen aktuell for alle bedrifter, uavhengig av størrelse og økonomi.

Lav pris – ingen binding

Vi ønsker å kunne presentere en så dekkende oversikt, helst samtlige aktuelle bedrifter, når noen søker etter en vare/tjeneste i Valdres.

Prisen skal være lik for alle. Vi har derfor valgt å sette prisen så lavt som mulig, slik at alle bedrifter kan forsvare kostnaden. Det til tross for at veldig mange kunne forsvart helt andre annonsepriser.

En firmapresentasjon på iValdres.no koster kun 255,- eks mva pr mnd.

En 12 mnd avtale dekker oppbyggingen av firmapresentasjonen. Vi har ingen automatisk fornyelse, slik at hver enkelt bedrift må takke ja til ny avtale etter perioden. En beslutning du tar med bakgrunn i våre detaljerte statistikker, samt dine egne erfaringer.

Ta kontakt så få vi gjort din bedrift synlig også

Tlf. 958 26 757 || post@tala.no