Jordbruk, skogbruk og landbruk i Valdres

På denne siden får du oversikt over de aktørene som tilbyr produkter og tjenester til/innen jordbruk, skogbruk og landbruk i Valdres. 

I alle år har landbruket med skogsdrift, mat- og melkeproduksjon vært en viktig næring i Valdres. Til tross for at denne primærnæringen har endret seg kraftig de siste tiårene er det fortsatt mange som driver godt, stort og unikt i Valdres.

Salg og reparasjoner av maskiner og utstyr

I det moderne landbruket har maskiner og utstyr fått en sentral funksjon, i likhet med utviklingen i andre bransjer.

Det er naturlig å tenke på f.eks. traktorer med utstyr, innhegninger, bekledninger og dyrefôr i en slik liste over selskap. For enkelte kan melkeroboter, fôringsautomater og automatiske gjødselskraper også være aktuelt.

Tømmerhogst / skogsdrift i Valdres

Produkter og tjenester til landbruk i Valdres

Med eller uten dyr, så har gårdeiere i Valdres skogeiendommer av ulike størrelser – som igjen har behov for forvaltning. Tømmerhogst, planting og tynning, som helst skal utføres så økonomisk og miljøvennlig som mulig.

Når er skogen hogstmoden? Lønner det seg å vente med hogst? Begreper som driftspris, rotnetto og avsetning til skogfond? Spørsmålene kan bli mange, om man ikke er helt oppdatert. Da er det godt at man har dyktige firma som både hjelper med hogst og skogsdrift i Valdres, men ikke minst er en rådførende samarbeidspartner i denne prosessen.

Bønder som tenker helt nytt

Det er vel liten tvil om at landbruk var mer lukrativt rent økonomisk før, noe som gjør at mange bønder i Valdres har tenkt helt nytt og utviklet forretningsmodellen.

Eksempler på dette kan være å tilby unike overnattingsmuligheter, lokalprodusert mat, salg av hyttetomter og andre tjenester/produkter.

Se også:
Forhandlere / verksted av traktor i Valdres
Sveising i Valdres
Lokal mat fra Valdres
Andre varer og tjenester i Valdres

Produkter og tjenester til landbruket i Valdres:

Øye Bygg & Bo AS

Øye Bygg & Bo AS bygger hus og hytter i Vang, firmaet har også egen butikk som forhandler byggevarer, trelast og lignende, produkter til landbruket, samt snøscooter, ATV og utstyr fra Polaris.

Geir Kompen

Snøbrøyting og leiekjøring innen landbruket, sveising og reparasjoner av landbruks- og anleggsutstyr, samt salg av jern og armeringsprodukter.

Sørbøen Skogservice

Sørbøen Skogservice tilbyr råd og veiledning innen skogbruk, og utfører alt innen manuelt skogsarbeid, som planting, ungskogpleie, tynning, manuell hogst, fjerning av vanskeligstilte trær, flishugger / kvisthugger

Eiksenteret Fagernes

Eiksenteret Fagernes fører landbruksmaskiner, redskap, småvarer og småmaskiner, oljer til alle kjøretøy og mer. I tillegg har de sitt eget verksted for småmaskiner, og produserer hydraulikkslanger fra Hydroscand.

Finn bedrifter i hele Valdres