Pukkverk, skiferbrudd og grustak Valdres

På denne siden ønsker vi å hjelpe deg med å finne skiferbrudd, pukkverk og grustak hvor du får kjøpt naturstein, skifer, grus og andre masser i Valdres.

Nederst ser du en enkel oversikt over aktører som driver pukkverk, grustak og lignende i Valdres. Se over bedriftene og kontakt den eller de du mener passer best til ditt behov.

For de fleste er knusing av stein – knusing av stein. For andre er det nærmest en lidenskap å knuse fjell i riktige fragmenter og typer masser/stein.

Fjelltak med naturstein, skifer, m.m.

Enkelte fjelltak i Valdres har spesialisert seg på naturstein, skifer og andre steintyper som kan benyttes til mur, flis og heller.

Grus, pukk, sand i Valdres

Illustrasjon for siden: Naturstein, skifer, sand og grus i ValdresAndre har fokus på å produsere grus, pukk, sand og andre fragmenter som kan benyttes til veier, asfalt, betong, tomter og andre anlegg.

Hva en ønsker å produsere er ikke nødvendigvis avhengig av interesse, men av type fjell i området ved grustaket, fjelltaket eller skiferbruddet.

Andre tjenester relatert til pukkverk og grustak

Mange bedrifter som utvinner masser og stein fra fjell og grunn i Valdres har også en maskinpark som gjør at de kan hjelpe deg med transport, grusing og levering av produktene.

Se også:
Graving og massetransport i Valdres
Bedrifter innen bygg og anlegg i Valdres

Disse kan hjelpe deg med naturstein, skifer, grus eller andre masser i Valdres:

Valdres Naturstein AS

Valdres Naturstein forhandler skifer og stein til både innen- eller utendørs bruk. Takskifer, piper, bruddheller med smågatestein, mur, benkplater, røffe sittegrupper m.m. Vi tilpasser oss dine behov!

Finn andre aktører innen bygg og anlegg i Valdres