Aaberg skogsdrift

Aaberg Skogsdrift er en bedrift i Aurdal som driver med skogsdrift og tømmerhogst i Valdres. Lang erfaring med maskinelt og manuelt hogstarbeid

Små Vesen AS

Eit bryggeri i Aurdal som brygger øl med vekt på godt handverk og lagspel med dei underjordiske. 4 typar øl: Audhumla, Vette, Marmæle og Fjøsnisse

Reint Tre Norge AS

Tilbyr miljøvennlige produkter for ute- og innemiljø. «MUST» utemøbler, tettemiddelet «Energy Seal» og «Log Boss» skruen

Aurdal Bygg og Haandverk AS

Allsidig håndverker i Aurdal som utfører oppdrag innen de fleste håndverksgrener- både moderne bygg og tradisjonsbygg som stein og laft. Samt hytteservice på Aurdalsåsen.