Leirskogen

Sørbøen Skogservice

Sørbøen Skogservice tilbyr råd og veiledning innen skogbruk, og utfører alt innen manuelt skogsarbeid, som planting, ungskogpleie, tynning, manuell hogst, fjerning av vanskeligstilte trær, flishugger / kvisthugger

Go to Top