Project Description

Aaberg skogsdrift

Aaberg Skogsdrift – tømmerhogst i Valdres

Aaberg Skogsdrift er en bedrift i Aurdal som driver med skogsdrift og tømmerhogst i Valdres.  

Vi har lang erfaring med maskinelt og manuelt hogstarbeid av ulike slag i store deler av Valdres.
Vårt mål er først og fremst å være best på aptering (optimal kapping av stammen), levere høy kvalitet på vårt arbeid og sørge for at du som skogeier sitter igjen med mest mulig for det tømmeret vi produserer.

Våre oppdrag kan variere fra tynning av skog, plukkhogst, sluttavvirkning og rydding av områder til tomter og andre byggeprosjekter.

Ta kontakt for tilbud og en utforpliktene samtale

Bilde 1 av Aaberg Skogsdrift som driver tømmerhogst i Valdres
Bilde 2 av Aaberg Skogsdrift som driver tømmerhogst i Valdres
Bilde 3 av Aaberg Skogsdrift som driver tømmerhogst i Valdres

Aaberg Jord og Skog DA

Krøssjordet 61, 2910 Aurdal
911 75 362
Send mail
Følg på Facebook