Project Description

Eit o Anna lager lovli skigard

Eit o Anna sin skigard

Nytt firma, men erfaring med skigard frå 1991.

Vi setter opp ferdig skigard for 280 kr. pr. meter eks. moms (granstaur og impregnert staur).

Sveg, fjell og lang transport kommer i tillegg.

Andre gjerder kan også ordnast til hygglege prisar.

Les mer om vår skigardsproduksjon på våre nettsider

Ta kontakt med Jørn Damslora på 934 68 644 eller post@eoa.as