Project Description

Helge Fjelltun

Helge Fjelltun i Rogne kan hjelpe deg med det meste innen skogsdrift og trefelling, samt vedlikehold av veg og mindre graveoppdrag.

Helge Fjelltun i Rogne i ValdresSkogsdrift og trefelling

Jeg har lang erfaring med skogsdrift og tilbyr de fleste tjenester som knytter seg til tømmerhogst og vedlikehold av skog. Vanlig tømmerhogst, tynning av skog, rydding av tomter, rydding av kratt langs vei og utkanter på jorder for å nevne noe.

Kan også hjelpe deg med trefelling rundt huset eller hytta, hvor jeg kan stå for bortkjøring.

Graving, brøyting og vedlikehold av veg

Jeg tar også på meg oppdrag med brøyting og strøing i både hus- og hytteområder i Øystre Slidre. Om sommeren driver jeg med vedlikehold som grusing, skraping og bøting av veg. Med en mindre gravemaskin (ca. 3 tonn) så kan jeg også hjelpe deg med mindre gravejobber.

Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp.