Project Description

Kroon Maskin, maskinentreprenør Fagernes

Kroon Maskin AS

Kroon Maskin AS er en maskinentreprenør på Fagernes som utfører store og små oppdrag i hele Valdres.

Selskapet blei stiftet som Kroon Maskin AS i 1999, men hadde allerede da erfaring og en historie gjennom firmaet Brødrene Kroon.

Kroon Maskin referanser og bilderTjenester

Siden oppstarten i 1999 har vi jobbet mye med graving av tomter i alle størrelser, nyetablering og renovering av vann og avløpsledninger (VA), etablering av hele bolig- og hyttefelt, bygging og vedlikehold av veg for å nevne noe.

Vi tar på oss oppdrag og jobber for både offentlig sektor, bedrifter og private. De seneste årene har vi blant annet gjort flere oppdrag for Statens Vegvesen.

Ansatte med høy kompetanse

Kroon Maskin AS har gjennom alle år hatt en stabil arbeidsstokk og vi har ansatte med høy kompetanse. Det at vi har «stå på vilje» og stolthet til faget i alle ledd, er en viktig faktor for det gode arbeidet vi leverer.

For mer informasjon se kroonmaskin.no

Film: Kroon Maskin AS sprenger på Kalplassen for Valdres Pukkverk. Filmet av Erik Eggum