Project Description

Noraker gård med produksjon av Noraker rakfisk

Noraker Gård

Bilder av Noraker Rakfisk og Noraker Gård i Aurdal i Valdres

På Noraker gård er hovedproduktet rakfisk, men vi oppdretter, foredler og selger også frossen fisk (fersk de dagene vi har opptak), røkt og gravet fisk. I tillegg selger vi lokalmat fra hele Valdres i gårdsbutikken.

Noraker gård ligger sentralt i Valdres langs E16, mellom Aurdal og Leira. Gården er lett å se fra veien med fiskedammene og den sterke vannspruten som et kjent landemerke.

Noraker Rakfisk

Rakfisk er en del av den gamle matkulturen som gjorde det mulig å konservere fisk til vinterstid. Dagens rakfisk er et resultat av generasjoners erfaring kombinert med nyere teknologi.
På Noraker føres store mengder fjellvann fra 900 moh direkte i rør ned til oppdrettsanlegget. Den sterke vannstrømmen i anlegget gir fisken god mosjon og trivsel, som igjen virker inn på kvaliteten på fiskekjøttet.
For å lese mer om produksjonen av rakfisk hos Noraker kan du se nettsiden vår noraker.no

På nettsiden vår kan du bestille rakfisk for henting på garden og se oversikt over forhandlere av Noraker Rakfisk.

Gardsbutikk, møte- og selskapslokale

I tilknytning til fiskeslakteriet og foredlingslokalene har vi gårdsbutikk som er åpen 7 dager i uka hele året. Åpningstider finner du på noraker.no

Gårdsbutikken har et rikt utvalg av lokalmat fra Valdres. Vi tilbyr smaksprøver av mange gardsmatprodukt i butikken.

På bestilling har vi selskaper (inntil 55 personer), møter og omvisninger.