PrivatMegleren Valdres

PrivatMegleren Valdres

Project Description

Privatmegleren Valdres og Beitostølen logo

PrivatMegleren Valdres

PrivatMegleren Valdres ble etablert i 2009, og eies i dag av Marit Wangensten sammen med partnere Ida Follinglo og Knut-Walther Baldersheim. Marit har 18 års erfaring fra bransjen og er født og oppvokst i Valdres. Ida har 6 års erfaring fra bransjen og har i tillegg til meglerutdanning, tre års studie med jus. Ida er også født og oppvokst i Valdres, mens Daglig leder Knut-Walther har bodd i Valdres siden 1989, og jobbet i bedriften siden 2013 etter mange år som selvstendig næringsdrivende.

Ansatte i Privatmegleren ValdresEnda en valdresjente, Siri Lyseng, ble ferdig utdannet eiendomsmeglerfullmektig sommeren 2017. Sammen med medhjelperne Linda Hagen og Cicilie Hippe er de et godt team som er rustet til å gi deg en god opplevelse ved salg av din bolig eller fritidseiendom.

Kvalitet

Hovedfokuset med kontoret i Valdres var primært fritidseiendom, og målet var fra dag en å bli det kontoret som leverte høyest kvalitet i måten de jobbet på for kundene. Dette gav raskt resultater, og kontoret skaffet seg raskt markedsandeler.

Kontoret er i dag et av de største i Valdres, og åpnet i 2014 en avdeling også på Beitostølen der PrivatMegleren nå har ca. 80% markedsandel. Samme år mottok også kontoret prisen for «Beste PrivatMegler kontor i landet på kvalitet», en utmerkelse de også hentet hjem i 2016! Av nesten 500 ansatte og over 75 kontorer på landsbasis er dette en pris mange jobber hardt for å nå.

Jobber i team

PrivatMegleren Valdres og PrivatMegleren Beitostølen har til sammen 6 ansatte, hvorav tre er meglere, to er assistent og en er daglig leder.

«Vi jobber alltid i team, noe som gjør at vi alltid har minst fire øyne og fire ører åpne.» Dette resulterer igjen i at kvaliteten blir best mulig, transaksjonene går raskere og prisen på eiendommene går noe høyere enn gjennomsnittlig. Tilbakemeldingene de får fra kundene er også det beste i kjeden, så metoden de jobber på viser seg å være riktig.

PrivatMegleren Valdres er en lystig og dedikert gjeng som gleder seg til å sette i gang med din eiendom.

For mer informasjon og oversikt over eiendommer til salgs, se vår nettside

– Vurdèr oss gjerne opp imot andre. Det tåler vi…