Forhandlere og montører av solfangere og solcellepanel i Valdres

På denne siden har vi laget en oversikt over de som jobber med solenergi i Valdres. Du finner hjelp uansett om du har behov for et enkelt solcelleanlegg på hytta, eller har tanker om et større anlegg av solfangere eller solcellepanel i Valdres.

I mange år har solcellepanel vært en kjær eierandel for mange med hytter i Valdres. Uten tilknytning til strømnettet, så har dette vært en god mulighet for enkelt strømforbruk på hytta.

Det er ikke sikkert like mange kjenner til begrepet solfangere. Der hvor solceller benyttes for å produsere strøm fra solenergi, så bruker man solfangere til å produsere varme – f.eks. til bruk i vannbåren varme.

Utviklingen har de senere årene, og er fortsatt, i sterk vekst – noe som har gitt betydelig mer effektive produkter, til en lavere kostnad.

Dette gjør at utnyttelse av solenergi blir mer og mer aktuelt også i primærboliger og næringsbygg, ikke bare for strømproduksjon på hytter med enkel standard.

Solceller – størm hytta, men også hjemme?

Illustrasjon for solfangere og solcellepanel i ValdresSolceller omdanner energien fra solen direkte til elektrisk energi, som kan overføres direkte til et elektrisk apparat eller til batterier for lagring.

Uten at dette på noen måte er iValdres.no sitt fagfelt, så erfarer vi at utviklingen har gjort at solcellepaneler gir betydelig mer effekt og at kostnadene har blitt lavere. Solstrøm er heller ikke begrenset til 12V-nettet mange har på hytta.

Utviklingen gjør at flere og flere tenker på solenergi og solceller, også til å produsere solstrøm i primærbolig og næringsbygg.

Les også om mulighetene hos ENOVA, for støtte hvis du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Solfangere – solenergi for oppvarming av hus og hytter

I følge ENOVA egner solfangeranlegg seg spesielt godt til:

  • Ønsker en fornybar oppvarmingskilde.
  • Har eller skal installere et vannbårent system.
  • Skal skifte varmtvannsbereder.
  • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.
  • Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt.
Les også om ENOVAS muligheter for støtte når du får installert et solfangeranlegg.
Se også:
Energi og fyring i Valdres
Varmepumper i Valdres
Andre varer og tjenester i Valdres

Forhandlere og montører av solfangere og solcellepanel i Valdres

Varmepumpe Spesialisten AS

Varmepumpe Spesialisten AS tilbyr blant annet varmepumper og vannbåren varme til private boliger og næring, varme-/ kjøleanlegg til skoler, kontor og næringsbygg, samt solcellepanel og solfangere for 100% fornybar energi.

Tindulf hyttebutikk

Tindulf hyttebutikk i Vang med bredt utvalg av elektriske artikler og hvitevarer, interiørprodukter, og som Sunwind hyttesenter tilbyr de hytteprodukter som gasskomfyrer og solcelleanlegg.

Andre knyttet til energi og fyring i Valdres