Stillingsannonse

Sykepleiere natt, Psykiatriske sykepleiere og Sosionom

Ved utvidelsen søker vi etter:

  • 3 stillinger 50 -100 % sykepleiere natt

  • 2 stillinger 100 % psykiatriske sykepleiere

  • 1 stilling 100% sosionom

Alle stillingene er i turnus og med arbeid hver 3. helg

Fullstendig utlysningstekst finner du på vår hjemmeside www.fekjær.no
For mer info om Hedalen: www.hedalen.no

Skriftlig søknad med referanser sendes pr post eller elektronisk til post@fekjaer.no

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Rådgiver: Alf Skar, tlf 970 63 266. Epost: alf.skar@fekjaer.no

Om oss:
Fekjær psykiatriske senter –  er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. Sentret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.  Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 4 måneder.
Sentret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer. Alle stillinger er i dag besatt.
I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har HELFO godkjent Fekjær for inntak etter Fritt behandlingsvalg (FBV). Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten ved døgnenheten. Dette vil kreve mer fagpersonell.
www.fekjaer.no
Tor Anders Perlestenbakken
Ass. institusjonssjef
915 13 484
Send mail
Alf Skar
Rådgiver
970 63 266
Send mail
Stillingstittel:
Arbeidsgiver:
Fekjær psykiatriske senter
Arbeidssted:
Sør-Aurdal
Varighet:
Søknadsfrist:
Snarest
Se alle ledige stillinger