Hjelp med rydding av skog og trefelling i Valdres

Her finner du aktører som kan hjelpe deg med rydding av skog og trefelling Valdres.

Har du trær som skygger for utsikten eller solen? Eller kanskje du har et tre som står utfordrende til, inntil hytteveggen? Nederst på denne siden finner du folk som har rydding av skog og trefelling Valdres som sitt fagfelt.

Felling av trær som står utfordrende til

Mange opplever at de skulle ha beskåret eller fjernet et tre, men problemet er at det står utfordrende til. Ofte fordi det står tett inntil en bygning, kraftlinje eller lignende. Andre har trær og kratt som skygger for utsikt og sol, men har ikke utstyret, kompetansen eller tiden til å hogge selv.

Felles for begge problemstillingene er at man kan få hjelp av trefellerne på denne siden. Med fagfolk er risikoen for problemer og skader mindre.

Ikke utsett felling av trær for lenge

Trefelling Valdres, ikonUtsetter man problemet for lenge kan man risikere at treet vokser seg for stort, eller blir gammelt og velter av vær og vind. Da blir kostnaden og problemet vesentlig større.

Ofte er det også mindre arbeid om man tar ryddingen tidlig.

Rydding av tomter

Rydding av hus- og hyttetomter er et kjent oppdrag for en trefeller i Valdres. Med det store antallet hytter i Valdres, og det at mange setter pris på utsikt og gode solforhold, gjør at man gjerne kontakter noen for å få hjelp med trefelling.

Men husk. Står trærne på naboeiendommen, så er det ikke alltid smart å følge ordtaket: «det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse».

Tømmerhogst og skogsdrift

Er du skogeier og har behov for hjelp med skogsdrift, så er du kanskje ikke på leting etter trefellerne på denne siden. Se vår oversikt over tjenester innen landbruket i Valdres, her vil du finne aktører som kan hjelpe deg med tømmerhogst.

Se også:
Produkter og tjenester til landbruk i Valdres
Bedrifter innen bygg og anlegg i Valdres
Hyttetomter i Valdres
Andre varer og tjenester i Valdres

Disse kan hjelpe deg med trefelling Valdres:

Vaset Hytteservice

Vaset Hytteservice tilbyr varierte tjenester til hyttefolk på Vaset og omegn. Brøyting og måking av hyttetak, trefelling og rydding av tomter, vedlikehold av bygg og ellers oppgaver du skulle ha behov for.

Finn andre aktører innen bygg og anlegg i Valdres