Barnefeten, Reinli
Foto: Åse Østgård Hagen
Turtype
Fottur, merket sti
Kart
”Sør-Valdres” 2007 Best nr 2555
Start
Hagen`s seter.
Mål
Hagen`s seter.
Varighet
1 – 2 timer avhengig av fart og hvor langt man vil gå
Flere turforslag
Turforslag

Barnefeten, Reinli

Starter du i Bagn må man kjøre mot Reinli. Etter ca 3 km kommer du til et kryss der du skal til venstre mot Reinli stavkirke. Følg veien ca 1,5 km og ta av mot Søndre Fjellstølen. Dette er en bomvei. Følg veien 4,5 km. Like etter at du kommer opp bakkene til Søndre Fjellstølen ligger Hagen`s seter. Veien går ned til venstre og er tydelig skiltet med et rødt skilt.

Nå skal du følge veien rundt den første krappe svingen til høyre, og tar så over ei lita bru over Vesma. Denne vegen følger du til en vei som tar av til høyre, og som følger myrkanten innover. Denne vegen ender ved ei hytte. Like før vegen er slutt tar det av en sti over bekken. Denne stien skal du følge videre etter myra oppover mot skogen. Skitraseen går her om vinteren. Oppe i lia kommer du inn på samme stien som den gamle kongevegen følger. Da er det lett å følge stien oppover langs myrene og tørr-rabbene, og snart står du på Barnefeten.

På feten står et lite svart smijernskors med innskriften:

Her døde Ole Arnesen somren 1716, 7 aar g.

Skal man tro kirkebøkene var det trolig gutten tre år da han døde. Det er også skrevet et dikt på 22 vers om dette dødsfallet. Lars Brænden som skrev diktet forteller om ei jente. De første versene lyder slik:

Tæt ved den tause mørke li,
men langt fra nogen sætersti,
På Ølnesfjeldets øde graa,
et gammelt gravkors monne staa.

Et suk fra fjeldets vandrer gaar
naar han det gravkors skue faar.
Han vilde gjerne vide mer
og stille paa indskriften ser.

Men den ei stort sige kan,
men sagnet mellom mand og mand,
i dalen endnu friskt mon gaa,
og dette sagn fortæller saa.

Paa sæteren bag dette fjeld
der sad en kone sent en kvæld,
og mælked kjør men hendes smaa
fik sulte uden pleie gaa.

En pige kom i fjøset ind
og graaden randt paa hendes kind.
Hun søvnig var og sagte bad,
O kjære moder, giv mig mad!

Jeg sulten er og kold og træt,
tag mig og i dit fang meg sæt.
I moders arm hun derpaa tog,
men moderen til barnet slog.

Og Moderen hun svared saa:
Pak deg og bort ifra mig gaa,
dit gny og gnaal jeg taaler ei
Til helvede reis du din vei!

Hun vilde hjem til Fader gaa
for hjælp hos ham i nøden faa,
men feil av veien hun dog ta’r
og vandred hjem til bedre Far.

De 14 siste versene finner du i diktsamlinga ”Valdrisluren” fra 1893.

Turen er omtrent like lang fra Ølneseter eller Bøhnseter.

crosschevron-down-circlechevron-left-circle