Beliggenhet: Urula er ei sideelv til Begnavassdraget. Den starter i Vassfaret og ender i Sperillen.

Nedre Vidalsvegen- Amundsfoss (Ca 7 km)
Padlet av Henning Mikkelsgård, Jon Sæther og Jørn Damslora sommeren 1998 og 1999.

Adkomst: Kjør E 16 til Nes i Ådal. Ta mot Hedalen rett etter brua. Etter 10 km er det ei hengebru (litt vanskelig å se). Fint sted for take-out. Put-in ligger cirka 7 km lenger opp. Ta av fra hovedveien ved skilt til Sokna, Vidalen mm. Kjør gjennom bommen og over brua (ca 100 meter).

Sesong: Om sommeren etter noen dager med regn.

Vannstand: Denne elva har vanligvis for lite vann, men er absolutt verdt et besøk, når vannmengden er passe. Vannstand kan sjekkes ved automatisk vannmåler på tlf. 32112095. Urula er padlet på vannstand 219,70 moh til 219,95 moh. Noen av punktene nærmer seg trolig grad V på vannstander over 220,20, men dette er usikkert. Det er ikke noen vannmåler ved elva.

Grad: IV.

Beskrivelse: Deler av elva går i et lite juv, så mye vann er ikke nødvendig. Elva har mange små stryk og terskler, her nevnes kun de punktene som bør synfares. På vannstander over 219,95 moh kan det bli flere synfaringer og bæringer. Avstandene er usikre.

1 km – Svabergfoss synfaring enklest på venstre side.

1,5 km – Bratt stryk, delvis blokkert.

2 km – Lite juv, med rolig vann. Ta første bakevje på høgre side etter juvet, det         påfølgende stryket/fossen bør synfares.

2,1 km – Bratt stryk med skarp sving. Kraftig sirkulerende strøm i innersving.

2,7 km – Bratt stryk med stein midt i, og uvennlig fjellvegg på venstre side.

3,0 km – Ser ei bru. Terskelen rett ovenfor brua har flere ruter, men synfaring anbefales. Nedenfor brua er det dropp på 1,5 til 2,0 m. Synfaring nødvevdig.

5,0 km – Svabergfoss der alt vannet samles i ei smal renne. Bæres greit på høyre side.

5,5 km – Vi går i land ved hengebrua, men etter ca 1 km kommer Amundsfoss. Den ser fin ut.

Sjekk På Youtube finner du flere filmer med padling.

crosschevron-down-circlechevron-left-circle