Disse selger ved i Valdres – mange kan levere

Her finner du en oversikt over de som kan hjelpe deg med ved i Valdres.

Det er mange bedrifter og private som selger ved i Valdres, både bjørkeved og blandingsved. Mange tilbyr også hjemlevering. Det er ikke alltid like lett å skaffe seg oversikt over utvalget. Derfor har vi samlet mange aktuelle aktører nederst på denne siden. Sjekk ut firmaprofilene deres, og kontakt de du mener passer deg best.

Salg av ved i Valdres, illustrasjonTil tross for at salget av varmepumper har skutt i været er det fortsatt et stort behov for ved i Valdres. Noen benytter seg stort sett kun av ved til oppvarming, men som oftest blir det kombinert med strøm og varmepumper. I tillegg til å gi en god varmeeffekt skaper vedfyring ofte en spesiell stemning. For mange er fyr på peisen et viktig element for å kose seg på hytta.

Bjørkeved i Valdres

Bjørkeved og blandingsved er de mest vanlige vedtypene i Valdres. Treslagene skiller seg blant annet fra hverandre på hvor fint de brenner, varmekvalitet og pris. Er du usikker på hva du skal bestille så er det ofte gode råd å få hos de som selger. En annen faktor som er viktig når det gjelder pris er mengde. Du kan kjøpe ulike mengder som vedsekker, paller, traktorlass og tømmerstokker som må hogges selv. Naturligvis får du bedre pris hvis du bestiller mye og er villig til å hogge/stable veden selv.

Transport av ved i Valdres

De fleste som selger ved i Valdres kan også hjelpe deg med transport og levering. Både hjem og på hytter til fjells.

Se også:
Energi og fyring i Valdres
Peiser og ovner i Valdres
Andre varer og tjenester i Valdres

Disse selger ved i Valdres:

Valdresskigard

Valdresskigard har lang erfaring med å produsere skigard på gamlemåten. I tillegg leverer de andre typer tregjerder, porter og grinder, håndlagede utemøbler, fyringsved, utleie av minigraver m.m.

Vaset Hytteservice

Vaset Hytteservice tilbyr varierte tjenester til hyttefolk på Vaset og omegn. Brøyting og måking av hyttetak, trefelling og rydding av tomter, vedlikehold av bygg og ellers oppgaver du skulle ha behov for.

Tyin Hytteservice AS

Tilbyr de fleste tjenester som kan knyttes til hytteservice på Tyin. Snekkerarbeid, brøyting og snømåking, salg av ved, malearbeid, vaktordninger med alarm..

Andre knyttet til energi og fyring i Valdres