Project Description

Sørbøen Skogservice logo

Sørbøen Skogservice AS

Sørbøen Skogservice AS utfører manuelt skogsarbeid, primært i områdene Valdres og Land.

Ved etablering av selskapet Sørbøen Skogservice AS i 2018, kunne innehaver, Bjørnar Sørbøen, allerede vise til over 20-års erfaring fra skogbruket, både med manuelt og administrativt arbeid.

Sørbøen er også utdannet instruktør fra Aktivt Skogbruk, og gjennomfører kurs for Skogkurs i de fleste temaer innen skogbruk.

Manuelt skogsarbeid i Valdres og Land
Trefelling som tynning, manuell hogst og fjerning av vanskeligstilte trær i Valdres
Linjerydding i Valdres og Land

Rådgivning og manuelt skogsarbeid i Valdres og Land

Vi tilbyr råd og veiledning innen skogbruk, og utfører alt innen manuelt skogsarbeid – som planting, ungskogpleie, tynning, manuell hogst og fjerning av vanskeligstilte trær. Vi har også en beltegående kvisthugger / flishugger, som er effektiv ved opprydding i nærhet av hus- og hyttetomter.

Vi jobber mye inn mot energiverk og private skogeiere.

På sikt håper vi å kunne skape flere arbeidsplasser i områdene vi driver i.

Ta kontakt på tlf. 977 08 990 eller bsorboen@gmail.com, for en uforpliktende prat

Sørbøen Skogservice AS

Leirskogvegen 742, 2930 Bagn
977 08 990
Send mail
Følg på Facebook