Einangsteinen i Valdres

I Vestre Slidre i Valdres står Einangsteinen og vitner om at det har bodd folk i Valdres i veldig lang tid. Einangsteinen er en runestein som står i et gravfelt som heter Gardbergfeltet.

EinangsteinenVerdens eldste runestein

Einangsteinen i Valdres regnes som den eldste runestein, ikke bare i Norge, men i hele verden. Det antas at den er fra 300-tallet, med andre ord 1800 år gammel. Steinen er oppkalt etter en gård i nærheten som heter Einang.

Steinen med runeinnskripsjonen er i skifer og er ca halvannen meter høy og 18 cm på det tykkeste.
Dette er den eldste runesteinen i Norge som fortsatt står på sin opprinnelige plass.

Runeinskripsjonen på Einangsteinen i Valdres

Teksten på steinen er vurdert til å være: “(ek go)ðagastir runo faihido” som betyr: “Jeg, Gudgjest malte runeinnskriften” eller “Jeg, Gudgjest skrev runeinnskriften”.

Se også: Tar du turen til Valdres og trenger et sted å overnatte eller spise? Se iValdres.no sine oversikter over mulighetene du har.

Gardbergfeltet i Valdres

Gardbergfeltet er fra jernalderen og det er funnnet svært mange gjenstander her også fra senere tider. Det er blant annet funnet romerske sverd fra 300-tallet og bronsesmykker fra vikingetiden.

Gardbergfeltet er stort, det strekker seg over mer en 2 kvadratkilometer og det er funnet over 550 gravrøyser der. Gjennom hele den eldre og yngre jernalder ble området brukt som gravfelt. Einangsteinen står på den største gravrøysen i Gardbergfeltet.
Det har bodd mennesker her i uminnelige tider
Det er gjort pollenanalyser i området og disse bekrefter at det har vært husdyrhold i området i 4500 år.

Runer har vært i bruk lenge

Runer ble tatt i bruk for over 2000 år siden og først rundt år 1400 ble runene erstattet av alfabetet vi bruker i dag. Runene ble først og fremst brukt til korte og klare beskjeder og ikke til magi som mange tror. Allerede på den tiden inskripsjonen på Einangsteinen ble laget, kunne mange både lese og skrive latinske bokstaver som Romerriket hadde lært dem, men allikevel ble runealfabetet det foretrukne skriftspråket i Norden.

Til tross for at de nordiske språkene var veldig ulik, ble runealfabetet «Futharken» likt i hele Norden.
Runealfabetet er fonetiske lydtegn og ordet rune betyr «mysterier».

Se også: